„БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ” ЕООД е българска консултантска компания, основана през 2005 г., чийто предмет на дейност обхваща широк спектър от услуги, свързани с инвестиционния процес. Компанията координира изпълнението на национални и международни инвестиционни проекти с държавните институции на централно и местно ниво (министерства, общини и т.н.), които имат компетенциите във връзка с издаването на разрешения, отчети и други документи, свързани със своевременното и успешно изпълнение на проекта.

Дружеството предоставя високо квалифицирани консултантски услуги и решения, насочени към задоволяване на бизнес потребностите както на чуждестранни инвеститори в България, така и на местни търговски дружества и държавни институции, които извършват стопанска и публична дейност в страната и чужбина.

„БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ” осигурява висок стандарт на услугите, основан на отлични професионални умения, специфичен опит в различните сектори и познаване на местния пазар. Компанията е една от водещите фирми, които предоставят цялостни решения в процеса на консултиране на Вашите инвестиционни проекти на българския пазар.

„БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ” ЕООД e учредител на АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ – Сдружение, създадено с цел обединението на компании с разнообразна експертиза и опит, които могат да предоставят качествена техническа помощ на централните и местните власти на страните – кандидатки и потенциалните кандидатки от Балканския полуостров в процеса на присъединяване и покриване на критериите от Копенхаген.

Управител на „Бул Про Консултинг“ ЕООД е г-н Мартин Христов. Г-н Христов консултира инвестиционни и социални проекти в публичния и частния сектор, подпомагани от финансовите инструменти на ЕС и други донорски програми. Работи в сферата на консултантския бизнес, институционалното изграждане и стратегическото планиране повече от 10 години, като заема и редица ръководни постове в държавната администрация.